maildendrill@vp.pl
Nasze motto... Urządzenia Dentystyczne

"Uczciwość to opoka, na której wznosimy sukcesy naszego biznesu: jakość produktów i usług, jasne relacje z klientami i dostawcami (...). Dążenie do przewagi konkurencyjnej zaczyna się i kończy dbałością o postępowanie etyczne."
Jack Welch, dyrektor generalny General Electric

Narzędzia Stomatologiczne

Instrukcja pracy wiertłami chirurgicznymi


Instrukcja pracy wiertłami chirurgicznymi


Przyrządy stomatologiczne chirurgiczne są przeznaczone do stomatologii i mogą być używane tylko
przez dentystów i innych wykwalifikowanych specjalistów, którzy pracę tymi instrumentami mogą oprzeć o swoje wykształcenie i doświadczenie.


Wskazanie:
Symbole (EN ISO 21531) obok numeru rysunku (patrz katalog stomatologiczny
NTI-Kahla oraz na opakowaniu) oznaczają możliwe zastosowania w praktyce dentystycznej.
Przyrządów nie wolno używać do innych
procedur, niż te określone przez symbole.
Nie wolno przekraczać podanych prędkości. Niewłaściwe użycie prowadzi do zwiększonego ryzyka i gorszej jakości
pracy.


Trzonki instrumentów są produkowane zgodnie z normą ISO 1797 i powinien być używany tylko w połączeniu z napędem na instrumenty obrotowe, które są zgodne z normą ISO 14457.

Operator powinien upewnić się na początku leczenia, że instrument jest prawidłowo zamocowany w napędzie.

Ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa Ommendations, zapewnia optymalne warunki pracy i długi okres żywotności narzędzi.

Nie przestrzeganie zaleceń może powodować, przedwczesne zużycie, zniszczenie instrumentów a także powodować zranienie tkanek i ryzyko dla operatora, pacjenta i osoby trzeciej.

Użycie zwykłe:
- Przestrzegać prędkości podanej na opakowaniu!

insrumenty na turbinę - prędkość nie powinna przekraczać 100 tys. rpm

dlatego powinny być używane wyłącznie z  czerwoną kątnicą chirurgiczną, jeżeli takiej nie posiadamy, należy się zastanowić nad zamówieniem instrumentu w wersji z trzonkiem na mikrosilnik

- Nadmierne prędkości w pobliżu miazgi zęba mogą zagrażać
jej żywotności. To samo dotyczy niewystarczającego chłodzenia.
- Nadmierne prędkości z
e zbyt długimi częściami roboczymi, zagrażają stabilności instrumentów.
- Systemy napędowe zgodne z normą ISO 14457 muszą być w
dobrym stanie technicznym.
Upewnij się, że w sekcji roboczej
jest wystarczające chłodzenie wodą (min 50 ml / min)
- W przypadku przyrządów o całkowitej długości 19 mm i średnicy główki> 1,8 mm (ISO -018). wymagane jest dodatkowe chłodzenie zewnętrzne
- Pracować przy ciśnieniu styku 0,3 N do maksimum 2 N
- Unikaj blokowania
instrumentu z powodu nadmiernego nacisku, naciągu i dźwigni (zwiększone ryzyko)
-
Przy wkładaniu instrumentów do końcówki sprawdzić, czy są one dobrze osadzone.
- Bardzo ostre instrumenty
niszczą się szybciej ze względu na mały rozmiar w przedniej części, pracuj nimi szczególnie delikatnie przy minimalnym nacisku żeby zapobiec skróceniu ich żywotności.
- Uszkodzone, wygięte lub
instrumenty, które przestały działać prawidłowo, należy niezwłocznie odrzucić, nie powinny być już używane.
- Zaleca się stosowanie okularów ochronnych i maski ochronnej
- Używaj wyłącznie diamentowych tarczy z osłoną tarczy.

Instrukcje dotyczące przygotowania:
- Obrotowe narzędzia dentystyczne i chirurgiczne są dostarczane mechanicznie czyste
ale nie są jałowe
-
Instrumenty obrotowe muszą być umieszczone w roztworze do dezynfekcji, wypłukane i osuszone, sprawdzone i sterylizowane przed pierwszym użyciem i zaraz po każdym użyciu.
- Można używać tylko środków dezynfekcyjnych, które są odpowiednie i dopuszczone do
instrumentów obrotowych.
- Użycie nieodpowiedniego środka dezynfekującego i / lub nadmiernie długiego zanurzenia w środku dezynfekującym,
może powodować korozję (zwiększone ryzyko złamania) oraz przebarwienia, a także usunięcie kolorowy pierścień.