maildendrill@vp.pl
Nasze motto... Urządzenia Dentystyczne

"Uczciwość to opoka, na której wznosimy sukcesy naszego biznesu: jakość produktów i usług, jasne relacje z klientami i dostawcami (...). Dążenie do przewagi konkurencyjnej zaczyna się i kończy dbałością o postępowanie etyczne."
Jack Welch, dyrektor generalny General Electric

Narzędzia Stomatologiczne

Legenda - jak dobrać nasyp


Wiertła diamentowe, to wiertła, których część pracująca zbudowana jest z żywicy, w której są umieszczone cząsteczki pyłu diamentowego.  Od wielkości tych cząsteczek, zależy rodzaj nasypu. Rodzaj nasypu odpowiada za sposób pracy wiertła.
Czym cząsteczka jest większa, tym wiertło jest bardziej agresywne, tzn.  mocniej zbiera opracowywaną powierzchnię.
Czym cząsteczka jest mniejsza, tym instrument jest bardzie wygładzający.
Rodzaj nasypu oznaczany jest na wiertle poprzez kolorowy pasek. Kod kolorów paska jest usystematyzowany i u każdego producenta taki sam.

NIEBIESKI
Oznacza podstawowy ( wyjściowy) nasyp. Nie jest on ani bardzo zbierający ani bardzo wygładzający, czyli jest pośredni.
To jedyny typ nasypu, który nie musi być oznaczany na instrumencie, tzn. że wiertło w tym nasypie, może nie mieć żadnego paska - tak jak na wiertłach NTI.
Instrumentu z tego typu nasypem, można użyć do opracowywania komory zęba,  do wstępnego wygładzenia granic preparacji,  jak i do wstępnego opracowania kompozytu.
Wiertła z niebieskim paskiem, są najczęściej kupowane przez stomatologów.  Nie jest to jednak ekonomiczny wybór, gdy weźmiemy pod uwagę szybkość i efektywność pracy.

ZIELONY
Oznacza nasyp agresywny, zbierający.
Cząsteczki diamentu są większe, niż na wiertle z niebieskim paskiem. 
Tego typu instrumenty są przeznaczone do otwierania komory zęba i szlifowania.
Ich agresywność powoduje skrócenie czasu pracy.  Praca jest bardziej efektywna i bezpieczna, w porównaniu do wiertła z paskiem niebieskim. Bezpieczeństwo wynika z tego, że agresywny nasyp mocniej i szybciej zbiera, co skraca czas pracy i mniej nagrzewa opracowywaną tkankę. Powierzchnia opracowana tego typu nasypem jest bardzo nierówna, wymaga wygładzenia.
To najbardziej ekonomiczny wybór, do szybkiego opracowywania twardych tkanek zęba.

CZARNY
Oznacza najbardziej agresywny nasyp.
Cząsteczki diamentu są bardzo duże. Narzędzie jest bardzo agresywne. Bardzo szybko zbiera. Zostawia bardzo "poszarpaną" powierzchnię.
Powinno być wybierane, gdy musimy zebrać dużo twardej tkanki. 
Wielkość cząsteczek powoduje, że wiertło nie jest ekonomiczne. W trakcie pracy, cząsteczki szybko się odrywają i narzędzie się zużywa.

CZERWONY
Oznacza nasyp wygładzający.
Cząsteczki diamentu są mniejsze, niż w na wiertle z niebieskim paskiem. Część pracująca wygląda na gładszą.
Tego typu instrumenty przeznaczone są do wygładzania powierzchni, opracowanych agresywnymi nasypami a także do wstępnego wygładzania kompozytu.
Używanie wierteł z czerwonym paskiem, powoduje dłuższą żywotność innych polerek, którymi wykańczamy kompozyt. Zostawiają gładką powierzchnię, dzięki czemu gumki nie ścierają się  na "nierównościach".

ŻÓŁTY
Oznacza nasyp bardzo wygładzający. Powierzchnia pracująca jest bardzo gładka.
Wiertła z tym paskiem zwane są "gładzikami"
Przeznaczo
ne są wyłącznie do polerowania. Przed użyciem takiego narzędzia, powierzchnię należy wstępnie przygotować wiertłem z czerwonym paskiem.
Takie wiertło poleruje powierzchnię. Jest bardzo dobrym wyborem, gdy wykańczamy powierzchnię kompozytu w przestrzeniach do których nie możemy dotrzeć gumką.
Nie powoduje uszkodzenia szkliwa.

BIAŁY
Oznacza nasyp ultra wygładzający.
Przeznaczony do polerowania wypełnień. Należy używać wyłącznie do powierzchni wstęnie wygładzonych.
Bardzo krótka żywotność narzędzia.

Poniżej gradacja cząsteczek diamentu, na wiertłach standardowych NTI

wie
lkość cząsteczki w danym nasypie, ustalana jest dość szerokich widełkach, dlatego mimo tego samego koloru paska, wielkość cząsteczki może się nieznacznie różnić, w zależności od konstrukcji wiertła, rodzaju użytego bondu

Żeby powiększyć, kliknij na zdjęcie