maildendrill@vp.pl
Nasze motto... Urządzenia Dentystyczne

"Uczciwość to opoka, na której wznosimy sukcesy naszego biznesu: jakość produktów i usług, jasne relacje z klientami i dostawcami (...). Dążenie do przewagi konkurencyjnej zaczyna się i kończy dbałością o postępowanie etyczne."
Jack Welch, dyrektor generalny General Electric

Narzędzia Stomatologiczne

Instrukcja pracy tarczą G5114-RA


                                              INSTRUKCJA UŻYCIA TARCZKI DO ROZCINANIA KORON

                        G5114-RA

Część pracująca rozcinacza G5114, jest wykonana ze spiekanego diamentu. Oznacza to, że  pracując nie zużywa się poprzez ścieranie nasypu. Pracuje równomiernie ścierając się na obwodzie, cały czas, mimo zmniejszającego się obwodu,  zachowując swoje właściwości tnące.
Narzędzie to służy do przecinania koron, zarówno pełnoceramicznych ( w tym na podbudowie cyrkonowej ) jak i na podbudowie metalowej.

Narzędziem, pracujemy przykładając go do powierzchni korony, pod kątem, wykonujemy cięcie w formie litery V ( rysunek ). Technika V jest bardzo ważna, gdyż praca prostopadła do przecinanej powierzchni, grozi złamaniem tarczy narzędzia.

Tnąc, cięcie musi być szersze przy powierzchni niż głębiej w koronie.  W przeciwnym razie tarcza może się zablokować pomiędzy dwoma częściami korony, zgiąć i złamać, jeśli pacjent się poruszy.

UWAGA
NARZĘDZIE NIE NADAJE SIĘ DO PODNOSZENIA KORON - ryzyko złamania

W trakcie pracy, bardzo ważnym jest, by zapewnić maksymalne chłodzenie narzędzia.

Zalecane obroty: 15 000 - 40 000 rpm

G5114-RA - praca

sposób przyłożenia

G5114-RA - schemat cięcia v

schemat cięcia V