maildendrill@vp.pl
Nasze motto... Urządzenia Dentystyczne

"Uczciwość to opoka, na której wznosimy sukcesy naszego biznesu: jakość produktów i usług, jasne relacje z klientami i dostawcami (...). Dążenie do przewagi konkurencyjnej zaczyna się i kończy dbałością o postępowanie etyczne."
Jack Welch, dyrektor generalny General Electric

Narzędzia Stomatologiczne

Tissue Trimmer


Trimmer, produkowany przez Firmę NTI, jest narzędziem chirurgicznym, zbudowanym z trzonka z węglika spiekanego oraz ceramicznej części pracującej, przeznaczonym do pracy w jamie ustnej.

Przeznaczenie - cięcie tkanek miękkich.

Technika pracy wiertła jest taka sama jak skalpela. Poprawne użycie narzędzia pozwola na zminimalizowanie krwawienia w trakcie zabiegu a nawet może spowodować jego całkowitą koagulację. 
Efekt koagulacji, uzyskiwany jest, poprzez nagrzewanie się ceramicznej części tnącej.  
Dzięki użyciu specjalnej ceramiki, część tnąca, nagrzewa się tylko w takim stopniu, który pozwala na zamknięcie naczyń krwionośnych, wytwarzane przez nią ciepło, nie może doprowadzić do przegrzania tkanki i martwicy.  

Zastosowanie:

-  modyfikacja dziąseł ( modelowanie, cięcie)

-  wycinanie dziąsła wokół szlifowanego zęba – pozwala na pobranie wycisku o bardzo czytelnych granicach preparacji. Wycięta tym instrumentem tkanka, bardzo szybko odrasta.

 - odsłanianie implantów

 - odsłanianie nie wyrżniętych zębów

 - podcinanie wędzidełka u dzieci – POLECAMY ( kształt części tnącej jest przyjazny pacjentowi – nie kojarzy się z ostrym narzędziem – czyli nie kojarzy się z bólem, co jest ważne, szczególnie u małych pacjentów.

Sposób użycia

konieczne jest by cięta powierzchnia była jak najbardziej sucha, w tym celu spray schładzający musi być wyłączony. ( przed nałożeniem narzędzia na turbinę, należy się upewnić, czy w końcówce nie znajduję się woda, gdyż nawet najmniejsze zawilgocenie może uniemożliwić osiągnięcie efektu koagulacji w trakcie cięcia)

- należy usunąć płyny gromadzące się w jamie ustnej i zabezpieczyć obszar, na którym będziemy pracowali, przed ich ponownym zbieraniem się

- w trakcie cięcia, pracujemy narzędziem tak jak skalpelem, który przeciągamy tylko w jednym kierunku ( powrót spowoduje, że już zamknięte naczyńka krwionośne, ponownie się otworzą i dojdzie do krwawienia )

- należy pamiętać, że pracujemy powierzchnia boczną ceramicznego ostrza narzędzia a nie jego wierzchołkiem

- ciąć należy pod kątem 45 stopni. Cięcie powinno być 3-4 razy wolniejsze, niż przy użyciu narzędzia diamentowego.


zalecane obroty: 300-500 tys (czym wyższe obroty tym większa skuteczność narzędzia w tamowaniu krwawienia)

Uwagi dla użytkownika

narzędzie służy do cięcia tkanek miękkich, nie powinno mieć kontaktu z twardymi powierzchniami ( np. kością), kontakt z twardą powierzchnią spowoduje, że ceramiczny czubek instrumentu może przypalić się na czarno. Nie powoduję to obniżenia wartości roboczej narzędzia

- wiertło ceramiczne moczymy oddzielnie, podczas dezynfekcji i sterylizacji, nie powinno mieć kontaktu z innymi narzędziami metalowymi, ponieważ może to spowodować zaczernienie części ceramicznej
jak czyścić i konserwować instrument - czytaj więcej w zakładce: 
Instrukcja pracy Trimmera

zobacz, jak pracować instrumentem - video poniżej
żeby powiększyć, kliknij na zdjęcie