maildendrill@vp.pl
Nasze motto... Urządzenia Dentystyczne

"Uczciwość to opoka, na której wznosimy sukcesy naszego biznesu: jakość produktów i usług, jasne relacje z klientami i dostawcami (...). Dążenie do przewagi konkurencyjnej zaczyna się i kończy dbałością o postępowanie etyczne."
Jack Welch, dyrektor generalny General Electric

Narzędzia Stomatologiczne

Znaczniki


ZNACZNIKI - MARKERY głębokości szlifowania

Znaczniki to grupa wierteł diamentowych, przeznaczonych do minimalnie inwazyjnej preparacji pod licówki.
Dzięki ich konstrukcji, lekarza może kontrolować głębokość preparacji.

Preparacja szkliwa zęba pod licówki, nawet bardzo doświadczonemu lekarzowi, może sprawić trudność.
Ilość zniesionej tkanki, nie może być za mała. Musi odpowiadać grubości licówki i cementu na którym będzie przyklejana.
Nie może być za duża, bo nie może prowadzić do odsłonięcia zębiny.

Odsłonięcie zębiny - to główny powód odcementowania się licówek

Żeby być pewnym, że preparacja odbędzie się wyłącznie w obrębie szkliwa i na właściwą głębokość, zaleca się użycie znacznika.

ETAPY PRACY MARKEREM

  • dobieramy odpowiedni znacznik - kierując się potrzebną głębokością preparacja ( zależy od materiału z którego będzie wykonana licówka )
  • przykładając znacznik prostopadle do powierzchni wargowej, preparujemy nim rowki retencyjne, głębokość rowka określa maksymalny zakres preparacji
  • następny krok wykonujemy wiertłem diamentowym o nasypie zbierającym ( zielonym lub czarnym), znosimy całą tkankę twardą pomiędzy rowkami
  • oszlifowaną powierzchnię wygładzamy wiertłem z nasypem wygładzającym ( czerwonym i /lub żółtym)

warto dobrać wszystkie użyte wiertła, pod względem kształtu - bardzo ułatwi to pracę
np. proponujemy zestaw:
868A-018M-FG      znacznik
879K-014SC-FG    wiertło diamentowe zbierające
879K-016SF-FG     wiertło  diamentowe wygładzające

poniżej prezentujemy ofertę znaczników NTI, znaczek  VKP  oznacza, że wiertło  jest przeznaczone do preparacji pod pełną ceramikę

Kliknij, żeby powiększyć zdjęcie